Dienstverlening


Veiligheidszorg Drenthe is van veel markten thuis en heeft ruim 110 medewerkers in dienst. We hebben verschillende opdrachtgevers waaronder; gemeenten, provincies, scholen en vervoerders. Zij kiezen er bewust voor om structureel of incidenteel samen te werken met Veiligheidszorg Drenthe. Zo kan er efficiënter en effectiever worden gewerkt, de kwetsbaarheid van de eigen personele bezetting wordt weggenomen en de slagkracht wordt vergroot. Maar ook als de eigen boa-capaciteit tijdelijk ontoereikend is of ontoereikend dreigt te worden kan Veiligheidszorg Drenthe snel en adequaat op assistentieverzoeken reageren of ondersteunende werkzaamheden verrichten. Denk daarbij aan; wielerwedstrijden, carnaval, Koningsdag, (vrij)markten, openingen, intochten, huldigingen, herdenkingen, etc.

Diensten

- Boa domein 1 - handhaven en het opsporen van strafbare feiten in de Openbare ruimte;
- Boa domein 4 - handhaven en het opsporen van strafbare feiten binnen het Openbaar vervoer;
- Toezichthouders - surveilleren, signaleren en rapporteren;
- Verkeersregelaars - verkeer regelen tijdens werkzaamheden, evenementen of parkeerverkeer regelen tijdens voetbalwedstrijden van FC Emmen;
- Marktmeesters - verantwoordelijk voor een goed verloop van de markt;
- Havenmeesters - havengelden afrekenen, bruggen openen en (toeristische) informatie verstrekken;
- Facilitaire dienstverlening - bodediensten, baliediensten, receptiewerkzaamheden en postbezorging;
- ServicePUNT - vervoersbewijzen verkopen aan reizigers en buschauffeurs en reisinformatie op maat vertrekken;
- Bewaakte fietsenstalling - fietsenstallingen (gratis en betaald) beheren;
- Fietsendiefstal aanpakken- voorlichting, graveeracties, registercontroles bij fietsenhandelaren, ondersteuning bij cameratoezicht en toezicht op geparkeerde fietsen;
- Ben Kwijt – registreren en beheren van gevonden en verloren voorwerpen. Burgers kunnen online, telefonisch of bij een ServicePUNT melden dat ze iets kwijt zijn of gevonden hebben;
- Weesfietsenproject - rondslingerende fietsen worden verwijderd, daarna kan de rechtmatige eigenaar zich melden, wanneer dit niet gebeurt mogen dergelijke fietsen na drie maanden worden verkocht (mits de waarde daarvan onder de €450,- ligt).