Boa

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa), ex artikel 142 Wetboek van Strafvordering, is een functionaris met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een boa bepaalde strafbare feiten mag opsporen en vervolgen, op een bepaald werkterrein. 

De boa-domeinlijst bevat vijf inhoudelijke domeinen en een 'restdomein'. Per domein gelden ook specifieke opleidingseisen:
1. Openbare ruimte;
2. Milieu, welzijn en infrastructuur;
3. Onderwijs;
4. Openbaar vervoer;
5. Werk, inkomen en zorg;
(6. Generieke opsporing).
Onze boa’s zijn werkzaam in de domeinen 1 en 4 (Openbare ruimte en Openbaar vervoer).

Gemeente Emmen boa in actie voor gemeentehuis TEKST.JPG  
Deze boa’s kunt u herkennen aan hun zilverkleurige insigne. Op dit insigne staat een hand die een staf vasthoudt met daarachter een schild. Het insigne is sinds 2008 verplicht voor alle boa’s die een uniform dragen en die in het openbaar werken.​

BOA embleem
Meer informatie: www.justis.nl/producten/boa/nieuwebeleidsregelsboa/index.aspx