Toezichthouder

Toezichthouders worden ook wel ‘de ogen en oren’ van de gemeente en de politie genoemd. Ze zien toe op de naleving van de  wet- en regelgeving, ze surveilleren, signaleren en rapporteren. Een toezichthouder treedt niet repressief op maar werkt alleen op basis van preventie. Dit betekent met name dat ze altijd ongewapend zijn en geen processen-verbaal uitschrijven.