Geschiedenis

Stichting Veiligheidszorg Emmen en Omstreken is opgericht op 2 december 1996 als een samenwerkingsverband tussen de gemeente Emmen en de regiopolitie Drenthe. Gemeente en politie wilden de handen ineen slaan om de criminaliteit en gevoelens van onveiligheid in Emmen en  omstreken terug te dringen. Meer toezicht was gewenst, maar de politie kwam steeds minder toe aan die taak. Het 'meer blauw op straat' moest gestalte krijgen na werving en opleiding. Hoewel de woorden 'langdurig werklozen' niet voorkwamen in de officiële doelstelling, was het de bedoeling om onder andere die categorie aan het werk te helpen. De regio kampte namelijk met een relatief hoge werkloosheidsheid, vooral onder lager geschoolden.

Stichting Veiligheidszorg Drenthe heeft zich ontwikkeld van een kleinschalige organisatie naar een toezicht- en handhavingsorganisatie waar ruim 80 man werken. Inmiddels hebben we ook veel verschillende opdrachtgevers, maar de tweeledige doelstelling ‘veiligheid & werk’ is altijd actueel gebleven. Werving van nieuwe medewerkers vindt in eerste instantie plaatst via de gemeenten. Maar we werken ook veel samen met HTV-opleidingen (Handhaver Toezicht & Veiligheid) en boa-opleidingen. Stagiaires met talent en ambitie bieden wij graag een basis om zichzelf verder te ontplooien.