Organisatie


Organisatiestructuur

Veiligheidszorg Drenthe is van rechtswege een stichting zonder winstoogmerk. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten Borger- Odoorn, Coevorden en Emmen (BOCE). Beleidsadviseurs uit die gemeenten bieden zo nodig ambtelijke ondersteuning. Deze bestuurlijke inrichting is vrij uniek, maar tevens de reden dat Veiligheidszorg Drenthe met zowel gemeenten als particuliere bedrijven kan en mag samenwerken (mits dit goed wordt afgestemd met het bevoegd gezag en zij ermee instemmen).

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Hij wordt hierin bijgestaan door een manager en verschillende medewerkers in operationele en ondersteunende diensten (coördinerend, secretarieel, facilitair, financieel en juridisch).