Veiligheidszorg Drenthe


Veiligheid raakt ons allemaal

De tijd dat veiligheid een exclusieve verantwoordelijkheid was van de overheid is voorbij. Binnen het veiligheidsdomein is het daarom nodig dat iedereen meedoet. Een veilige samenleving vraagt om een intensieve samenwerking tussen overheid, inwoners, bedrijven en instellingen.
Gedurende de afgelopen twintig jaar is het integrale veiligheidsbeleid steeds verder doorgegroeid. De integrale beleidsaanpak heeft binnen veel gemeenten geleid tot de opkomst van stevige veiligheidsafdelingen en allerlei lokale veiligheidsnetwerken met vele actoren uit zowel de publieke- als de private sector. Ook binnen het openbaar vervoer worden steeds meer maatregelen genomen tegen gevoelens van onveiligheid en de toename van incidenten.

Wij zijn actief op het grensvlak van politiediensten en gemeentelijke dienstverlening, daarnaast werken we samen met vervoerders en andere opdrachtgevers. Door de inzet van handhavers en toezichthouders leveren we een belangrijke bijdrage in de openbare ruimte qua veiligheid en leefbaarheid in Noord-Nederland.

Al sinds de oprichting van Veiligheidszorg Drenthe luidt onze tweeledige doelstelling:

Veiligheid & werk

1. Bijdragen aan de veiligheid op straat, in het openbaar vervoer, op scholen voor voortgezet onderwijs, in het gemeentehuis, op parkeerterreinen, in en om fietsenstallingen en tijdens evenementen, etc.
2. Bevorderen van de werkgelegenheid. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen met behulp van opleiding en door werkervaring op te doen doorstromen naar reguliere banen.

Werkgebied

Het hoofdkantoor van Veiligheidszorg Drenthe staat in Emmen en is gevestigd in de brandweerkazerne. Voor onze dienstverlening zijn we niet gebonden aan deze locatie of aan de grenzen van de provincie Drenthe. Ons werkgebied beslaat Noord-Nederland.

 

Actueel


Blijf altijd op de hoogte

Partners


Wij werken samen, met trots!

Gemeente Emmen
Gemeente Emmen
Gemeente Emmen
Gemeente Emmen